OBCHODNÍ PODMÍNKY             Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 • Předmětem díla je zhotovení fotografií fotografem (dále jen zhotovitel) pro zákazníka na základě jeho objednávky, a to ve formě balíčku retušovaných a upravovaných fotografií v elektronické podobně (internetové úložiště) 
 • Hotové fotografie jsou zasílány formou nahrání na internetové úložiště, kde si je klient může stáhnout
 • Fotografie k náhledu vybírá zhotovitel sám dle vlastního uvážení, aby byl dostatečně velký pro výběr balíčku zvoleného zákazníkem. 
 • Při rezervaci termínu fotografování zaplatí zákazník předem rezervační zálohu na termín. Pokud zákazník termín zruší z jakýchkoliv důvodů v termínu kratším než 1 týden před dohodnutým fotografováním, bez ohledu na to, zda si dohodne nový termín focení a nebo ne, je storno poplatek v plné výšce. Pokud budete mít zájem o nový termín, či změnu termínu, je nutno uhradit opět celou částku. Klient si v případě zrušení může za sebe sehnat náhradníka
 • Rezervační záloha je platná pouze na daný kalendářní rok, v němž byla zaplacena. Pokud se obě strany dohodly na přesunutí domluveného termínu, je nutné náhradní termín zvolit do konce listopadu. Po Novém roce všechny zálohy propadají.
 • V ceně je základní retuš pleti, vrásek, ořez fotografie, kontrast, barevnost a pod., v případě nadstandardních přání, jako např. zeštíhlování, mazání ramínek, úprava pozadí, odstranění tetování a jiných náročnějších retuší je za každou takto upravovanou fotografii účtován poplatek
 • Doba dodání fotografie je 5 - 6 týdnů
 • Všechny dodávané fotografie jsou upravované, neupravené fotografie neposkytuji
 • Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky
 • Fotografie jsou subjektivním a kreativním vnímáním fotografa a jeho vlastnímu způsobu úpravy fotografií (barva, kontrast atd.)
 • Na všechny fotografie pořízené zhotovitelem se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb Není možné fotografie používat ke komerčním účelům a nebo je poskytovat třetím stranám bez mého písemného souhlasu
 • Fotografie uchovávám maximálně po dobu 3 měsíců

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím s tím, aby společnost Zuzana Hrušková, se sídlem Velká Lhota 103, Velká Lhota 75627, IČ: ------, (dále jen "správce"), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: 

 1. Jméno a příjmení,
 2. e-mail (dále jen "osobní údaje")
 • Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas. Tento souhlas je dáván na dobu 5 let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu.
 • Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce
 • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@suzannepear-photography.cz
 • Společnost Zuzana Hrušková informuje své zákazníky, že mají právo: 
 1. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům 
 2. aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
 4. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
 5. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.